JEDLIČKOVÁ, Veronika. Modelování fázových diagramů komplexních slitin [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176651. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Aleš Kroupa.
Uložit do Citace PRO