MELICHAR, Ivo. Výroba nosného ramene [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176652. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kamil Podaný.
Uložit do Citace PRO