TVRDÝ, Vojtěch. Optimalizace výrobního procesu za využití metodiky 5S ve firmě PressMetal-CZ, spol. s r.o [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176654. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Strejček.
Uložit do Citace PRO