KUDÝN, David. Odlitky ze slitin TiAl pro turbodmychadla [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176659. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Zemčík.
Uložit do Citace PRO