SLONEK, Jaroslav. Využití řas pro produkci biomasy a bioproduktů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176677. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Brummer.

Uložit do Citace PRO