KRATOCHVÍLOVÁ, Hana. Analýza využití programu 3D slicer pro výpočtové modelování v biomechanice [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176687. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Vosynek.
Uložit do Citace PRO