FRYDRYCH, Jan. Kování těla střely [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176697. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeněk Lidmila.
Uložit do Citace PRO