RUDY, Veronika. Metody povlakování a analýzy povlaků [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176702. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Tomáš Prokeš.
Uložit do Citace PRO