BOHUNSKÝ, Tomáš. Posouzení možností úspor vody v ocelářském průmyslu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176705. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Lubomír Klimeš.
Uložit do Citace PRO