SKLENÁŘ, Martin. Pokles meze pevnosti při svařování hliníkových slitin AW 6060 [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176714. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marian Sigmund.

Uložit do Citace PRO