BOHÝL, Tomáš. Zmírnění účinků přistání po použití padákového záchranného zařízení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176717. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Tomáš Hájek.
Uložit do Citace PRO