FRYDRYCH, Michal. Bezdrátová elektronická časomíra s velkým LED zobrazovačem [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17672. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce David Jaroš.
Uložit do Citace PRO