PIENIAŽEK, Ireneusz. Vliv působení mobilu na člověka [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17673. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miloslav Filka.

Uložit do Citace PRO