JAKUBCOVÁ, Eliška. Problematika nedestruktivního zkoušení v současné průmyslové praxi [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176734. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Martin Juliš.
Uložit do Citace PRO