WOJTEK, Lukáš. Rešeršní studie mechanických vlastností tkáně lebeční kosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176743. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Marcián.

Uložit do Citace PRO