BLÁHA, Pavel. Design vnějšího pláště mobilního robotu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176745. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Krejsa.
Uložit do Citace PRO