ROUN, Jiří. Návrh řídicího systému pneumatického manipulátoru [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176748. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jan Vetiška.

Uložit do Citace PRO