GEBRLÍN, Jakub. Návrh podvozku soutěžního modelu letadla [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176754. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jaroslav Bartoněk.

Uložit do Citace PRO