LABSKÝ, Jiří. Konstrukce formátovací pily [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17676. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO