NONN, Vilém. Řezné materiály na bázi diamantu a jejich využití v praxi [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176790. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Tomáš Trčka.

Uložit do Citace PRO