ADAMEC, Tomáš. Napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176801. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Vladimír Fuis.

Uložit do Citace PRO