SCHULTZ, Richard. Pasivní bezpečnost závodních automobilů [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17681. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Hejtmánek.

Uložit do Citace PRO