KRYŠTŮFEK, Tomáš. Výroba pokročilých odlitků ze slitin mědi a jejich vlastnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176827. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Václav Kaňa.
Uložit do Citace PRO