FUČÍK, Ondřej. Experimentální určení tlumení nosníku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176833. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Ondřej Rubeš.
Uložit do Citace PRO