TALANDA, Jakub. Srovnání vlivu dvouhmotového a hydraulického bufferu na zpětný ráz samonabíjecí pušky [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176862. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vančura.

Uložit do Citace PRO