SOTOLÁŘOVÁ, Tereza. Přeměření části nivelační sítě v městě Brně [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17689. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Josef Weigel.
Uložit do Citace PRO