LÍČENÍK, Adam. Hybridní pohony v konstrukci traktorů [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176893. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Prokop.
Uložit do Citace PRO