OŽANA, Lukáš. Letiště pro všeobecné letectví – základní legislativní požadavky na jeho zřízení ve vybrané lokalitě [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176896. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Chlebek.

Uložit do Citace PRO