PLACHÝ, Štěpán. Měření těžkých obrobků pomocí mobilních měřicích zařízení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176919. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Michal Holub.

Uložit do Citace PRO