NOVÁK, Ondřej. Předběžná aerodynamická analýza konceptu dálkově řízeného modelu s proudovým pohonem [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176931. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Robert Popela.

Uložit do Citace PRO