ZÁVODSKÝ, Martin. Konstrukce koncového efektoru průmyslového robotu pro skládání a lepení kartonových krabic [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176939. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Kočiš.

Uložit do Citace PRO