SÝS, Tomáš. Analýza tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176941. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Jegla.

Uložit do Citace PRO