VYSHNEVSKA, Olha. Vývoj personálního managementu ve firmě NSP [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17696. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Pokorný.

Uložit do Citace PRO