STRÁNSKÝ, Jaroslav. Alternativní zdroje energie [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17704. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Škvařil.

Uložit do Citace PRO