PRIKRYL, Petr. Návrh 3D pouzdření pro konstrukci moderních elektronických systémů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1771. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Ivan Szendiuch.
Uložit do Citace PRO