SNÁŠEL, Michal. Objekt hlavní tribuny a ředitelství Velké ceny Brna [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17710. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.
Uložit do Citace PRO