MORAVEC, Marek. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17722. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Solař.

Uložit do Citace PRO