VACULÍKOVÁ, Michaela. Zkvalitnění služeb Hotelu Centro spojené s přechodem na vyšší stupeň hotelové klasifikace [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17730. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO