BUREŠOVÁ, Michaela. Marketingová strategie nově vzniklé společnosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17731. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.

Uložit do Citace PRO