KALA, Josef. Brno Obřany Město ve městě, prostorová a symbolická kostra Obřan [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177320. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Josef Kiszka.

Uložit do Citace PRO