UHROVÁ, Kristýna. Sukcesivní palimpsest - Hyperloop integrace soudobých dopravních systémů do struktury města [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177329. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Jiří Vítek.

Uložit do Citace PRO