HOFFOVÁ, Monika. TRANSFORMACE BÝVALÝCH KASÁREM V HODONÍNĚ [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177341. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO