SLOUKOVÁ, Hana. Prázdné urbánní monumenty – aktivace zhlaví Pražského viaduktu v Brně urbanisticko-architektonická studie [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177350. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.
Uložit do Citace PRO