HERALECKÝ, Vojtěch. NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177353. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Luboš Františák.

Uložit do Citace PRO