ČÁNSKÝ, Pavel. Respitní centrum nadačního fondu dětské onkologie Krtek [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177361. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO