UHERKOVÁ, Ivona. Hranice – redefinice městské struktury [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177374. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Barbora Ponešová.
Uložit do Citace PRO