MACHAINOVÁ, Eva. Hranice – redefinice městské struktury [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177376. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Foretník.

Uložit do Citace PRO