STIBŮRKOVÁ, Nikola. Hranice – redefinice městské struktury [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177377. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Foretník.
Uložit do Citace PRO