KŘÍDOVÁ, Nikola. Revitalizace zámku v Uherčicích [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177383. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Josef Hrabec.
Uložit do Citace PRO