DOLÁKOVÁ, Pavlína. BROWNFIELDS - NOVÝ OBYTNÝ SOUBOR V HISTORICKÉM CENTRU BUČOVIC [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177388. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Ivo Boháč.

Uložit do Citace PRO